O projekte

Príbehy nespravodlivo prenasledovaných je potrebné stále pripomínať, keďže hrozí, že spoločnosť, ktorá zabudne na svoju históriu, si ju bude musieť zopakovať. Dokumentačno-vzdelávací projekt preto ponúka interaktívnu mapu Slovenska s vyznačeným pamätníkmi, pamätnými tabuľami, sochami, bustami a podobnými pamätnými miestami, ktoré pripomínajú obete komunistickej totality.

Každé pamätné miesto je zaradené do kategórie ako napríklad prenasledovanie cirkví, vojenské tábory nútenej práce a pomocné technické prápory, obete Železnej opony a podobne, a je doplnené o historické fakty a kontext.

Mapa je nielen dokumentáciou pietnych miest, ale aj vzdelávacím nástrojom vhodným pre učiteľov dejepisu či rodičov, využiteľným počas exkurzií a výletov. Zároveň môže byť pomôckou pri plánovaní výročí a pietnych spomienok pre samosprávy.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky pripravil interaktívnu mapu s miestami, ktoré pripomínajú obete neprávosti spáchané komunistickým režimom na obyvateľoch. Ďalšie pamätné miesta budú na mape postupne pribúdať, preto uvítame informácie o nových pamätných tabuliach či dobové fotografie viažuce sa na konkrétne miesta zo súkromných archívov. Pozývame teda aj návštevníkov stránky a širokú verejnosť k zdieľaniu a zaslaniu fotografií pamätných miest.

Ústav pamäti národa ďakuje Konfederácii politických väzňov Slovenska a predsedovi KPVS Petrovi Sandtnerovi za poskytnutie cenných podkladov nevyhnutných na prípravu interaktívnej mapy pamätníkov obetiam komunizmu. KPVS, Petrovi Sandtnerovi a Milanovi Krupčíkovi ďakujeme aj za poskytnutie fotografií pamätných miest a z odhaľovaných pamätných tabúľ a pietnych spomienok. Rovnako ÚPN ďakuje za poskytnutie fotografií z pamätných miest Tlačovej agentúre Slovenskej republiky.

logo KPVS logo tasr