Prečo si pripomíname obete komunizmu

Desaťtisíce ľudí komunistické súdy z politických dôvodov nespravodlivo odsúdili, niekoľko desiatok z nich sa stalo obeťami justičných vrážd. Ďalšie tisíce obetí boli zaradené do táborov nútenej práce alebo odvlečené do gulagov. Desiatky ľudí prišli o život počas invázie vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa či na slovenskom úseku Železnej opony. Príbehy nespravodlivo prenasledovaných je potrebné stále pripomínať, keďže hrozí, že spoločnosť, ktorá zabudne na svoju históriu, si ju bude musieť zopakovať.

Čo ponúka interaktívna mapa pamätníkov

Interaktívna mapa pamätníkov obetiam komunizmu ukazuje konkrétne miesta, kde si môžeme nespravodlivo prenasledované a perzekvované obete komunistického režimu pripomínať – miesta, kde ich príbehy alebo historické udalosti pripomínajú pamätníky alebo pamätné tabule. Žiakom na školských exkurziách, rodinám na výletoch aj turistom na návšteve miest ponúkne zároveň aj základné historické fakty a kontext, ktorý je dôležitý pre porozumenie dejinám 20. storočia na Slovensku.

Pamätné miesta budú pribúdať

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky pripravil interaktívnu mapu s miestami, ktoré pripomínajú obete neprávosti spáchané komunistickým režimom na obyvateľoch. Ďalšie pamätné miesta budú na mape postupne pribúdať, preto uvítame informácie o nových pamätných tabuliach či dobové fotografie viažuce sa na konkrétne miesta zo súkromných archívov.

logo KPVS logo tasr